2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT KILAVUZU

2018-2019
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YENİ KAYIT KILAVUZU

İçeriği sesli dinleyin

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YENİ KAYIT KILAVUZU
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Akdeniz Üniversitesi
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AİLESİNE HEPİNİZ HOŞ GELDİNİZ…
Sevgili Öğrenciler,
Yoğun bir çalışma sürecinin ardından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı
sonucunda başarılı olarak Akdeniz Üniversitesi’ni kazandınız. Bu başarınızdan
dolayı sizi gönülden tebrik ediyorum. Bu süreçte hiçbir fedakârlığı sizden
esirgemeyen, başarınız için sizi sürekli destekleyen ailenizi de kutluyor, Akdeniz
Üniversitesi ailesine hepiniz hoş geldiniz diyorum.
Öğrencilerini dünyanın her yerinde önemli görevler üstlenebilecek
bilgi donanımına sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan Akdeniz
Üniversitesi, değerli akademisyenleriyle sizlerin geleceğine en iyi şekilde yön
verecektir.
Denizi, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın en güzel kıyı şehri
Antalya’da yer alan Akdeniz Üniversitesi; 24 fakülte, 1 yüksekokul, 1
konservatuvar, 12 meslek yüksekokulu, 7 enstitüsü ile bilimsel çalışmaların yanı
sıra sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler ile yeteneklerinizi ve becerilerinizi
geliştirmenize imkân sağlayacaktır.
Hayallerinizdeki geleceğe adım attığınız çok önemli bir dönemin başlangıcı olan
üniversite hayatınızda Akdeniz Üniversitesi’ni seçtiğiniz için sizleri bir kez daha
kutluyor, eğitim- öğretim sürecinizde başarılar diliyorum.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Akdeniz Üniversitesi Rektörü

Akdeniz Üniversitesi
Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlk Kayıt ve Ders Kayıt Tarihleri

Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı

Yeni Öğrencilerin e-devlet Üzerinden Kayıtlarının Yapılması

(Üniversitemize herhangi bir belge teslim etmelerine gerek yoktur.) 03-05 Eylül 2018 –

Yeni Öğrencilerin Kayıtlarının Şahsen Başvurarak Yapılması

(e-devlet kaydına açık olmayan programlardaki öğrenciler ve e-devlet üzerinden kayıt
işlemini gerçekleştiremeyen öğrenciler)
03-07 Eylül 2018 –

Katkı Payı Yatırma ve Kayıt Yenileme (Ders Kayıt İşlemleri)

17-21 Eylül 2018 04-08 Şubat 2019

Derslerin Başlaması

24 Eylül 2018 11 Şubat 2019

Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencileri için Derslerin Başlaması

10 Eylül 2018
Ders Bırakma ve

Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar)

24-28 Eylül 2018 11-14 Şubat 2019

Hazırlık Programı Yabancı Dil Düzeyi Belirleme ve Yeterlik Sınavı

18 Eylül 2018 –

 • 1) Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz (Kayıt için gerekli belgelerde sağlık raporu istendiği için e-devlet kaydına açık olmayan
  programlardaki öğrenciler ile Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler hariç) 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında


  e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr)

  üzerinden kayıt yaptıracaklardır. e-devlet şifresi PTT Merkezlerinden şahsen başvuru ile, üzerinde T.C.
  Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet) ibraz edilerek alınabilir.

 • Üniversite e-devlet kayıt kullanım kılavuzu için tıklayınız…

 • 2) Üniversitemizin bazı programlarında Kayıt için gerekli belgelerde sağlık raporu istendiği için e-devlet kaydına açık olmayan programlardaki
  öğrenciler ile e-devlet üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen öğrenciler 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında kazanmış oldukları
  okullara şahsen başvuru yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanan
  öğrenciler, Güzel Sanatlar Fakültesi (06-12 Eylül 2018 Cumartesi, Pazar hariç), Spor Bilimleri Fakültesi (15-16-17 Ağustos 2018) ve Antalya
  Devlet Konservatuvarı (10-14 Eylül 2018) tarihleri arasında şahsen başvuru yaparak gerçekleştirebileceklerdir.
 • 3) Üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrenciler 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden ders kayıt işlemi
  yapmak zorundadırlar. Uluslararası öğrencilerimizden Türkçe Yeterliğini veren ve İkinci Öğretim öğrencileri, öğrenim ücretlerini belirtilen
  tarihlerde Türk Ekonomi Bankası (TEB) üzerinden öğrenci numarası ile sorgulama yaptırarak, yatırdıkları takdirde ders kaydını
  gerçekleştirebileceklerdir. Ders kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler derslere devam edemez, sınavlara katılamazlar.
 • 4) Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizden e-devlet kaydı yapan öğrencilerimiz Bilgi Formunu
  “https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx” girdiklerinde doldurabilirler, e-devlet kaydına engel değildir. Şahsen kayıt yapacak
  öğrencilerimiz internet üzerinden Bilgi Formu doldurmak zorundadır. Bilgi Formu doldurulması işlemleri
  “https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx” adresinden, 03 Eylül 2018 tarihinden başlayarak gerçekleştirilebilecektir.
 • 5) 2018-YKS sonucunda veya özel yetenek sınavı sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim
  kurumundan mezun olamadığı için kayıt yaptıramayacak durumda olan adaylar 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında ve ek yerleştirme işlemleri
  sonucunda kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim programına bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla geçici kayıtlarını yaptırabileceklerdir.
  Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2018 tarihine kadar Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri
  birimine teslim etmeleri halinde asıl kayıtları gerçekleşecektir. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları iptal
  edilecektir ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
 • AKADEMİK TAKVİM

  Kayıt İşlemleri:
  Akdeniz Üniversitesi
  e- devlet
  (https://www.turkiye.gov.tr)
  üzerinden kayıt yaptıracak

  öğrenciler için gerekli
  belgeler:

  • I-) Kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden
   yapmak isteyen öğrenciler kayıtlarını
   “https://www.turkiye.gov.tr” internet
   adresinden gerçekleştireceklerdir.
    e-devlet kaydını gerçekleştirerek
   barkodlu çıktıyı alan öğrencilerin
   Üniversitemize herhangi bir belge
   teslim etmelerine gerek yoktur.
  • II-) e-devlet üzerinden kayıt işlemini
   gerçekleştirerek barkodlu çıktıyı alan
   öğrencilerimiz e-devlet üzerinden öğrenci
   belgesi alabilir ve gerekli yerlerde
   kullanabilirler.
  Şahsen kayıt başvurusuna gelen
  öğrenciler için gerekli belgeler:

  Üniversitemizin bazı programlarında Kayıt için
  gerekli belgelerde sağlık raporu istendiği için edevlet kaydına açık olmayan programlardaki
  öğrenciler ve e-devlet üzerinden kayıt işlemini
  gerçekleştiremeyen öğrenciler 03-07 Eylül
  2018 tarihleri arasında kazanmış oldukları
  okullara şahsen başvuru yaparak kayıt
  işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Özel
  Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı
  kazanan öğrenciler, Güzel Sanatlar Fakültesi
  (06-12 Eylül 2018), Spor Bilimleri Fakültesi
  (15-16-17 Ağustos 2018) ve Antalya Devlet
  Konservatuvarı (10-14 Eylül 2018) tarihleri
  arasında şahsen başvuru yaparak
  gerçekleştirebileceklerdir.
  I-) İnternet üzerinden doldurulan Bilgi Formu çıktısı,
  https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
  adresinden gerçekleştirilecektir. (e-devlet kaydı yerine
  geçmemektedir.)
  II-) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan
  aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni
  tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi veya öğrenci
  belgesi gibi belgeler mezuniyet belgesi yerine
  kullanılmaz.)
  III-) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak
  alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde
  belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu
  gösterir resmi belge. (METEM programlarından mezun
  olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı
  düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
  Ayrıca var ise;
  IV-) Kayıt yaptıracağınız diploma programının YKS
  yerleştirme kılavuzundaki özel koşul ve açıklamalar
  bölümünde belirtilen ya da aşağıda yer alan koşullara
  ilişkin belgeler,
  Akdeniz Üniversitesi
  V-) Sağlık Kurulu Raporu (Aşağıda belirtilen diploma programlarına yerleşen adayların istenilen sağlık kurulu
  raporlarını belirtilen sağlık kuruluşlarından almaları gerekmektedir.)
  a) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenen diploma programları:
  * Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Örgün ve İkinci Öğretim) Programı (Teknik Bilimler MYO)
  * Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Örgün Öğretim) Programı (Elmalı MYO)
  b) Üniversite Hastanelerinden veya Devlet Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenen diploma
  programları:
  * İlk ve Acil Yardım (Örgün ve İkinci Öğretim) Programı (Sağlık Hizmetleri MYO)
  c) Tam donanımlı resmi bir hastaneden (Bünyesinde İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz,
  Nöroloji veya Ruh Hastalıkları uzmanları bulunan ve bu uzmanların katılımıyla sağlık kurulu/kurulları teşekkül
  edebilen Kamu Hastaneleri) alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenen diploma programları:
  * Hemşirelik Fakültesi
  * Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik Programı)
  * Spor Bilimleri Fakültesi
  * Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Örgün ve İkinci Öğretim) Programı (Sağlık Hizmetleri MYO)
  * Diyaliz Programı (Sağlık Hizmetleri MYO)
  * Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Örgün ve İkinci Öğretim) Programı (Sağlık Hizmetleri MYO)
  * Yaşlı Bakımı (Örgün ve İkinci Öğretim) Programı (Sağlık Hizmetleri MYO)
  * Fizyoterapi (Örgün ve İkinci Öğretim) Programı (Sağlık Hizmetleri MYO)
  * Özel Güvenlik ve Koruma (Örgün ve İkinci Öğretim) Programı (Sosyal Bilimler MYO)
  ç) Tam teşekküllü bir hastaneden (Bünyesinde İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji veya
  Ruh Hastalıkları uzmanları bulunan ve bu uzmanların katılımıyla sağlık kurulu/kurulları teşekkül edebilen Sağlık
  Kurumları) alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenen diploma programları:
  * Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(Örgün ve İkinci Öğretim)Programı (Sosyal Bilimler MYO)
  Diğer diploma programlarına yerleşen adaylardan sağlık raporu istenmeyecektir.
  VI-) Adli Sicil Kaydı (Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil
  Arşiv Kaydı bulunmamak) istenen diploma programları:
  * Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(Örgün ve İkinci Öğretim) Programı (Sosyal Bilimler MYO)

  Akdeniz Üniversitesi
  ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

  Üniversitemize kayıt yaptıracak olan tüm adayların e-Kayıt aşamasından
  önce veya sonra, şahsen kayıt yaptıracak olan adayların kayıttan önce Öğrenci
  Bilgi Formunu doldurmaları zorunludur. Bilgi Formu doldurma işlemi kesin kayıt
  işlemi yerine geçmez.
  Bilgi Formu için tıklayınız.
  T.C. kimlik numaranızı, Baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi yazarak“Giriş” yapınız. İlgili
  alanları doldurduktan sonra “Kaydet” ve “Sonraki Adıma Geç” butonuna basınız.
  Adım 1’de kimlik bilgileriniz yer almaktadır. Kimlik Bilgileriniz Merkezi Nüfus İdaresi
  Sistemi’nden (MERNİS) çekilmektedir. Burada sadece kan grubunuzu girerek ilgili alanları
  doldurduktan sonra “Kaydet” ve “Sonraki AdımaGeç” butonuna basınız. Öğrenci numaranız
  T.C. kimlik numaranızın altında yer almaktadır.
  Adım 2’de lise bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz yer almaktadır. İlgili alanları doldurduktan
  sonra “Kaydet” ve “Sonraki Adıma Geç” butonuna basınız.
  Adım 3’de Yabancı Dil Yeterlik ve Muafiyet bilgileri yer almaktadır. İlgili alanları
  doldurduktan sonra “Kaydet” ve “Sonraki Adıma Geç” butonunabasınız.
  Adım 4’de Kayıt Tarihi ve Kayıt Yeri Bilgileri yer almaktadır. “Kaydet” ve “Çık” butonuna
  basarak Bilgi Formu doldurma işlemi tamamlanır.
  Üniversitemize kesin kayıt yaptıran aday öğrenciler; öğrenci bilgi
  sistemine otomatik tanımlanır.
  1. Öğrenci Bilgi Sistemine öğrenci numaranız ve şifreniz ile girebilirsiniz. Öğrenci
  numaranız ön kayıt sayfasında T.C. kimlik numaranızın altında yer almaktadır.
  2. Şifreniz T.C. kimlik numaranızın ilk 5 rakamıdır. Sisteme giriş için tıklayınız.
  Akdeniz Üniversitesi
  Üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve kayıtlı olan öğrencilerimiz, 2018-2019 Eğitim
  Öğretim Yılı Akademik Takvimi ile belirlenen Ders kayıt işlemlerini güz yarıyılı için 17-21 Eylül
  2018, bahar yarıyılı için 04-08 Şubat 2019 tarihleri arası OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden Ders
  Kaydı yapmak zorundadırlar.
   Ders kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler derslere devam edemez, sınavlara
  giremez.
  Hazırlık Programı, Zorunlu Yabancı Dil ve Ortak Zorunlu Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
  derslerinden aşağıda yer alan tarih aralıklarında başvuru yapmanız ve sınavda başarılı olmanız durumunda
  muaf olabilirsiniz. Ayrıca daha önce öğrenim gördüğünüz Fakülte / Yüksekokul’da alıp başarılı olduğunuz
  dersler için muafiyet taleplerinizi, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinde itibaren 5. iş günü
  dahil kayıtlı bulunduğunuz Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine dilekçe ile başvurarak iletebilirsiniz.
  Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavları BaşvuruTarihleri SınavTarihi
  Hazırlık Programı Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavı —– 18Eylül 2018
  Ortak Zorunlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Bilgi ve İletişim Teknolojisi
  ve Bilişim Teknolojileri Dersleri Muafiyet Sınavı 24-28Eylül 2018 03 Ekim2018
  Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (2547 Sayılı Yükseköğretim
  Kanunun 5 inci Maddesi (ı) bendi kapsamındaki Yabancı Dil Dersi) 24-28Eylül 2018 04 Ekim2018
  Muafiyet Sınavları için “Yabancı Diller Yüksekokulu” (http://ydy.akdeniz.edu.tr/) ve
  “Enformatik Bölüm Başkanlığı” (http://enformatik.akdeniz.edu.tr/) internet sayfasını takip
  etmeleri gerekmektedir.
  Ders Kaydı:
  Muafiyet:

  Önemli Not:

  Yeni kayıt olan tüm öğrencilerimizin Üniversitemizin ve eğitim alacağı birimin web
  sayfalarındaki duyuruları takip etmeleri gerekir.

  Akdeniz Üniversitesi
  Fakülte ve Yüksekokullar
  İkinci Öğretim Tutarı

  Yarıyıl İçin Yıllık

  Fen Fakültesi (İÖ) 640,50 1.281,00
  Edebiyat Fakültesi (İÖ) 513,50 1.027,00
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 577,50 1.155,00
  Mühendislik Fakültesi (İÖ) 764,50 1.529,00
  Eğitim Fakültesi (İÖ) 513,50 1.027,00
  Güzel Sanatlar Fakültesi (İÖ) 962,00 1.924,00
  İletişim Fakültesi (İÖ) 481,00 962,00
  Turizm Fakültesi (İÖ) 513,50 1.027,00
  Manavgat Turizm Fakültesi (İÖ) 513,50 1.027,00
  Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İÖ) 513,50 1.027,00
  Teknik Bilimler Meslek YO. (İÖ) 385,00 770,00
  Sosyal Bilimler Meslek YO. (İÖ) 385,00 770,00
  Sosyal Bilimler Meslek YO. (Uzaktan Öğretim) 385,00 770,00
  Sağlık Hizmetleri Meslek YO.(İÖ) 385,00 770,00
  Elmalı Meslek YO.(İÖ) 385,00 770,00
  Korkuteli Meslek YO.(İÖ) 385,00 770,00
  Manavgat Meslek YO.(İÖ) 385,00 770,00
  Finike Meslek YO.(İÖ) 385,00 770,00
  Adalet Meslek YO.(İÖ) 385,00 770,00

  2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI MİKTARLARI

  Üniversitemize yerleşen Örgün Öğretim öğrencileri Bakanlar Kurulu’nun 2018/12007 sayılı kararı gereğince
  Katkı Payı ödemeyeceklerdir.
   İkinci Öğretim Öğrencilerinin 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yatıracağı tutarlar aşağıdaki listede yer
  almaktadır.
  *** Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği İçin Tıklayınız.
  *** Birim İletişim Adresleri İçin Tıklayınız.

0

Linklerimiz

Misyon

Bilgiyi engelsiz kılmak adına, evrensel projeler geliştirmek ve uygulamak.

Vizyon

Erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik ilkelerine bağlı kalarak, eşit şartlarda eğitim ortamı sunmak.

İletişim

Engelli Öğrenci Birimimiz Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası (Rektörlük Ek Bina) Giriş Katı Kampüs /ANTALYA

Tel: 0242 227 44 00
Tel: 0 242 310 13 75