2017-2018 Döneminde İşaret Dilinin seçmeli ders olması hakkında

İşaret dili 2017-2018 yılında seçmeli ders olarak üniversitemizde sunulması hakkında

Türk İşaret Dili derslerinin Birimimiz yönetim kurulunun önerisi üzerine Akdeniz üniversitesi senatosunda görüşülerek  seçmeli ders olarak okutulması kararlaştırılmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı 2017-2018 kataloğunda yer alacak TİD A1 birinci dönemde seçebilecek ve de başarılı olmanız durumunda ikinci dönem TİD A2 dersini alabileceksiniz.

0

Linklerimiz

Misyon

Bilgiyi engelsiz kılmak adına, evrensel projeler geliştirmek ve uygulamak.

Vizyon

Erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik ilkelerine bağlı kalarak, eşit şartlarda eğitim ortamı sunmak.

İletişim

Engelli Öğrenci Birimimiz Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası (Rektörlük Ek Bina) Giriş Katı Kampüs /ANTALYA

Tel: 0242 227 44 00
Tel: 0 242 310 13 75