11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

11. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ MAYIS 2017 – ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak SUNUŞ Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Engelli bireylerin meslek sahibi olmalarını sağlamanın yanı sıra toplumsal yaşamın her alanında etkin bir biçimde rol almalarına katkıda bulunmak üniversitelerin temel görevlerindendir. Bu anlamda yaşanan her türden gelişmenin toplumsal yaşama yapacağı katkının bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmektedir. Şüphesiz “Engelsiz Üniversite” düşüncesinin bugüne kadar gelişinde yapılanların yanı sıra üniversitelerimizdeki engelli öğrenci sayılarının büyük bir hızla artıyor olması memnuniyet ve heyecan vericidir. Bu bağlamda üniversitelerde engelli öğrenci birimleri, Engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere faaliyet göstermektedir. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayının ana teması sizlerin de katkılarıyla Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından “Erişilebilirlik İçin Akıllı Tasarım” olarak belirlenmiştir. Günümüzde tasarım yaklaşımları, mekanların erişilebilirliği, kullanılabilirliği, güvenliği konularını içeren yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin pek çok kişi tarafından kullanılabilmesine imkan sağlayan tasarımların üniversitelere erişimde de kullanılır kılmak çalıştayımızın temel yaklaşımıdır. Çalıştayda belirlenen temaya uygun olarak ele alınan “Erişimde akıllı Tasarımlar” da önemli bir başlığı oluşturdu Erişilebilirlik, özünde odak noktasına Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak insanı alan ve farklı yetkinlik düzeyleri olan bireyler için kullanılabilen esnek kullanım, anlaşılır, algılanabilir, hataya tolerans tanıyan, düşük fiziksel güç kullanımı vb. özellikler ile mümkün olan bir anlayışın yansımalarını taşımalıdır, fikriyle çalıştayda tartışılan ana başlığın temel içerik noktasını oluşturdu. Son yıllarda, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Ülkemizde de mimarların hiç mevcut olmayan ortalama kişi için değil, herkesin gereksinimlerini karşılamak için tasarım yapmaları gerektiğinin bilincine varılmıştır. Bu çalıştayın bir diğer önemli başlığını “Sağlık, sosyal ve spor imkânlarına erişim”, olarak hep birlikte tartıştık. Engelli bireylerin spesifik sağlık sorunlarında sağlık hizmetine erişimin nasıl sağlanması gerektiği, sosyal ve spor imkanlarının engelsiz bir biçimde nasıl sunulacağı, engelsiz iletişimin nasıl gerçekleşmesi gerektiği bu başlıkta siz değerli katılımcılarımız tarafından ele alındı. Bir diğer alt başlığı ise “Eğitime erişimde yeni teknolojiler” oluşturdu. Nelerdir bu teknolojiler nasıl üretilir? nasıl yaygınlaştırılır? engelli eğitimine ne tür katkılar sağlayabilir? konusunda önemli çıkarımlar sağladığımızı ümit ediyorum. Çalıştaylar ortak aklın birlikte bulduğu ve doğru bulduklarını önerdiği bilimsel etkinliklerdir. 11. Çalıştayda tartışılan tüm konularla ilgili olarak alanında uzmanlaşmış siz değerli katılımcıların birikimlerinin sunumları, grup çalışmaları ile değerlendirilmiş ve bu görüşler çalıştayın sonuç raporunu oluşturmuştur.

Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak Üniversite yönetimleri, Engelli Öğrenci Birimlerinin akademik ve idari sorumluları, engellilik alanında akademik çalışmaları bulunan ilgili akademik ve idari personel, engelli yükseköğretim öğrencileri ve yetkililerin katılımı ile her yıl düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Çalıştayının 11.’si üniversitemiz ev sahipliğinde 08-09 Mayıs 2017’’de BEÜ Farabi Kampüsü, Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde 76 katılımcı Üniversiteden 200 civarında akademik, idari personel ve üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleşti. Herkesin, yaşamının çocukluk, gençlik, yetişkinlik veya en azından yaşlılık döneminde sağlığında bir düşüş yaşayıp, bazı engelleri deneyimleyebileceği gerçeğinden hareketle engellilik; dinamik ve koşullarla ilişkili bağlamsal bir değişken olarak görülmelidir. Bu nedenle herkes hayatının bir döneminde engellidir. Ana teması sizlerin de katkılarıyla düzenleme ve yürütme kurulu tarafından “Erişilebilirlik İçin Akıllı Tasarım” olarak belirlenmişti. Günümüzde tasarım yaklaşımları, mekanların erişilebilirliği, kullanılabilirliği, güvenliği konularını içeren yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin pek çok kişi tarafından kullanılabilmesine imkan sağlayan tasarımların üniversitelere erişimde de kullanılır kılınması çalıştayın temel yaklaşımı idi. Çalıştayda belirlenen temaya uygun olarak ele alınan “Erişimde akıllı tasarımlar” da önemli bir başlıktı. Bu başlık kapsamında değerlendirilen erişilebilirlik, özünde odak noktasına insanı alan ve farklı yetkinlik düzeyleri olan bireyler için kullanılabilen esnek kullanım, anlaşılır, algılanabilir, hataya tolerans tanıyan, düşük fiziksel güç kullanımı ile mümkün olan bir anlayışın yansımalarını taşımalıdır, fikriyle çalıştayımızda tartışılan ana başlığın temel içerik noktasını oluşturdu. Son yıllarda, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Ülkemizde de Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak mimarların hiç mevcut olmayan ortalama kişi için değil, herkesin gereksinimlerini karşılamak için tasarım yapmaları gerektiğinin bilincine varılmıştır. Bu çalıştayın bir diğer önemli başlığı “Sağlık, sosyal ve spor imkânlarına erişim” idi. Engelli bireylerin spesifik sağlık sorunlarında sağlık hizmetine erişimin nasıl sağlanması gerektiği, sosyal ve spor imkanlarının engelsiz bir biçimde nasıl sunulacağı, engelsiz iletişimin nasıl gerçekleşmesi gerektiği bu başlıkta siz değerli katılımcılarımız tarafından tartışıldı. Bir diğer alt başlığı ise “Eğitime erişimde yeni teknolojiler” oluşturdu, Nelerdir bu teknolojiler, nasıl üretilir? nasıl yaygınlaştırılır? engelli eğitimine ne tür katkılar sağlayabilir? konusu bu tematik oturumun konusunu oluşturdu. Çalıştayda sözlü bildiriye yer verilmemiş, çalıştay bilim kurulu tarafından değerlendirilen 10 poster bildiri kabul edilmiştir. Bunlardan 8 tanesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi fuaye alanında poster başı olarak katılımcılara sunulmuştur. Fotoğraf 1. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Töreni Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak Çalıştay programı Saygı duruşu ve ardından Uzunmehmet İşitme Engeller Ortaokulunun İşaret dili ile seslendirdikleri İstiklal Marşı ile devam etti. Öğrencilere günün anısına hediye takdim edildi. Fotoğraf 2. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Töreni Fotoğraf 3. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Töreni Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Hakan KALYON’un konuşması ile başlayan açılış konuşmaları, Bülent Ecevit Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanı ve BEÜ. Rektör yardımcısı sayın Prof.Dr.M.Haluk GÜVEN tarafından yapılan konuşma ile devam etti. Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak Fotoğraf 4. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Töreni Çalıştay Başkanı Prof. Dr. M.Haluk GÜVEN’de konuşmasına söyle başladı “Sayın valim, sayın genel müdürlerim, sayın rektör yardımcılarım, değerli akademik ve idari temsilcileri sevgili öğrencilerimiz basınımızın değerli temsilcileri saygıdeğer bayanlar, baylar, 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayına hoş geldiniz. Hepinizi şahsım ve üniversitem adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Zonguldak Cumhuriyetimizin ilk vilayetidir. Üniversitenin kökeni ise 1924 yılında açılan Maden Mühendisliği Mektebine dayanmaktadır. Üniversitemiz 1992 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla kurulmuş 2012 yılında adı Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Halen Zonguldak ili merkez ve ilçelerinde 13 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 7 meslek yüksekokul ile 1 devlet konservatuarında yaklaşık 35.000 öğrenciyle eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Toplantıya katılan katılımcıların büyük çoğunluğunu üniversitelerin engelli öğrenci birimleri koordinatörleri oluşturmaktadır. Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nde engelli öğrenci birimlerinin görevleri ‘engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma, ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçların değerlendirmek’ olarak ifade edilmiştir. Bu görev tanımıyla Yükseköğretim Kurumları Engelliler ve Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği engelli öğrenci birimlerine danışmanlık aynı zamanda icra görevleri vermiştir. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname 1983 tarihlidir. Bu KHK’da birim, koordinatörlük, danışmanlık, iç denetim vs. gibi kavramlar bulunmamaktadır. 124 sayılı Kanun artık üniversitelerin idari yapıları ve işlevlerine cevap verememektedir ve yeniden biçimlendirilmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Kurumları Engelliler ve Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nde engelli öğrenci ‘doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korum bakım rehabilitasyon danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköğretim öğrencisi’ diye tanımlamıştır. Erişilebilirlik ise 2378 sayılı kanunda ‘binaların açık alanların ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bu bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir’ olmasını ifade etmektedir. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nın mottosunu ‘Erişilebilirlik için Akıllı Tasarım’ olarak seçtik. Buradaki kastımız herkes için güvenilir ve bağımsız olarak kullanılabilir tasarımlardır. Çalıştayın diğer 3 ana başlığı ise, i) erişimde akıllı tasarım ii) sağlık sosyal ve spor imkanlarına erişim iii) eğitime erişim ve yeni teknolojilerdir. Diğer taraftan konun mevzuatını biçimlendiren yönlendiren ve yöneten bakanlılar ve üst kurumumuz olan Yükseköğretim Kurulu’nun yaklaşımları bizim için rehber olacağından çok önemlidir. Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak I. Panelimizin panelistleri MEB. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Celil Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın İshak Çiftçi ve YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Koordinatörü Sayın Doç.Dr. Macit Melekoğlu’na çalıştaya katıldıkları için özellikle teşekkür ederim. Öğleden sonraki II. Panelimizde Yükseköğretimde Erişilebilirlik tartışılacaktır. Prof.Dr.Ali Ekrem Özkul hocamızın moderatörlüğünde Doç.Dr.Osman Tutal, Prof.Dr.Hatice Şahin ve Doç.Dr.Huriye Toker panelist olarak yer alacaktır. Çalıştayımızın gerçekleşmesinde katkıda bulunan Sayın Genel Md. Celil Güngör’ün nezdinde MEB’na, Sn. genel Md. İshak Çiftçi’nin nezdinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Zonguldak Valimiz Sayın Ali Kaban’a engelli öğrenciler konusunda çok hassas olan ve bu çalıştaya büyük katkılarından dolayı BEÜ. Rektör’ü Sayın Mahmut Özer’e, çalıştaya katılan tüm üniversite temsilcilerine ve öğrencilerine, düzenleme kurulunda yer alan emeği geçen herkese ve öğrencilerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Son olarak çalıştayımızın somut uygulamalar ve öneriler ile donanan bir sonuç bildirgesiyle sonlanmasını ve Zonguldak’tan güzel anılarla ayrılmanızı diler hepinizi başarı dileklerimle tekrar sevgi ve saygılarımla selamlarım.” Diyerek sözlerini tamamladı. Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak Fotoğraf 5. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Töreni Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat TAŞDAN ise daha önce görev yaptığı kaymakamlık yılarında engelliler için hayata geçirdikleri engelli merkezlerinden bahsetti ve engelli bireylere hizmet etmenin önemli olduğunu, dolayısıyla bu Çalıştayı da önemsediklerini belirtti. Fotoğraf 6. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı “Madenci Olmak” sunum, Prof.Dr.Ferruh N. AYOĞLU. Konuşmanın ardından ise Prof. Dr. Ferruh N. AYOĞLU tarafından slayt gösterisi eşliğinde “Madenci Olmak” sunumu gerçekleştirildi. Prof.Dr.Ferruh Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak N.AYOĞLU sunumunda Kömürün bulunması ve Zonguldak tarihi üzerine açıklamalarda bulundu. Çalıştayın ilk oturumunda Erişilebilirlik İçin Kurum Politikaları paneli gerçekleşti. Panelin moderatörlüğünü YÖK. Engelli Öğrenci Komisyonu Koordinatörü Doç. Dr. Macid A. MELEKOĞLU yaparken, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil GÜNGÖR, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak ÇİFTÇİ, ve Doç. Dr. Macid A. MELEKOĞLU, birer konuşma yaptılar. Fotoğraf 7. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Töreni İlk Panel Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil GÜNGÖR, Ülkemizde özel eğitimin çok eski bir alan olmadığını çağdaş anlamdaki uygulamasının 30 yıllık bir dönemi kapsadığını ve genel olarak işitme engelliler göreme engelliler alanına odaklandığını ve ülkemizde engelli okullarına yönelik ilk adımların 1800 yılların sonunda Yıldız Sarayı’nda başladığını belirtti. Dünyada özel eğitim denildiğinde, çeşitli engel gruplarına yönelik okulların dışında geniş bir engelli öğrenci kitlesinin akranlarıyla birlikte eğitim gördüğünü buna kaynaştırma yada bütünleştirme denildiğini belirtti. Ülkemizde özel eğitim okullarında 60.000 diğer okulların bünyesinde ise 290.000 civarında öğrenci Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak bulunduğunu söyledi. Bu nedenle artık biz fiziksel erişim olarak sadece özel eğitim okullarını anlamıyoruz dedi. Sayın Güngör, Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü Prof.Dr.Mahmut ÖZER’e Bize unuttuğumuz üniversite kavramını hatırlattığı için ayrıca örnek uygulamaları ile Fen ve Sosyal bilimlerdeki nitelikli dergileri büyük bir zevkle izliyorum, bunların hepsinde sayın rektörümüzün izlerini görüyorum ve nitelikli akademik çalışmaları için teşekkür ediyorum dedi. Fotoğraf 8. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Oturumu Programa katılan Zonguldak Valisi Sayın Ali KABAN yapmış olduğu konuşmasında; “Bülent Ecevit Üniversitesi’nin her zaman gurur duyulacak çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek yapılan çalıştayın engelli vatandaşların hayatını daha yaşanılır hale getirebilmesi için önemli bir katkı sunacağını söyledi. Engellik çok boyutlu olarak ve süreçleriyle ele alınması gereken hayatımızın önemli bir parçasıdır. Engelli vatandaşlarımızın bir şekilde hayatın bütün süreçlerine dahil edilmesi gerekiyor. Ben inanıyorum ki bu, hayatı daha yaşanılır hale getirecek ve bizlere büyük fayda sağlayacaktır. Tüm katılımcılara ilgileri için teşekkürü bir borç biliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi. Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak Fotoğraf 9. Zonguldak Valisi Sayın Ali Kaban’ın 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Konuşmasından Fotoğraf 10. Zonguldak Valisi Sayın Ali Kaban ve protokol üyeleri açılış töreninde Engelli ve Yaşlı hizmetleri Genel Müdürü İshak ÇİFTÇİ’de konuşmasında “Ülkenin dertleriyle dertlenen insanlarla çalışmak dertlerinizi hafifletir ve yükünüzü azaltır”. Diye söze başladı; “Önce SHÇEK diye bir kurum vardı sonra 2005 yılında Özürlüler İdaresi kuruldu sonra bu iki kurum 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesine alınmış oldu. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak oluştu. Bizim iki yönümüz var biri bakımla yükümlü olduğumuz engelli ve Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak yaşlı bakımı yönü, ikincisi de bu iki alana yönelik politikaların üretilmesidir. Türkiye’de yaşlı nüfusu çok gözükmüyor bu alanda sıkıntı yaşanmıyor. 6,5 milyon yaşlımız 8,5 milyon engellimiz var diğer grupları da hesaba kattığımızda Türkiye’nin tamamına dokunuyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2011 de kuruldu ama 2007 yılından itibaren engellik ve yaşlılık alanı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması olarak tanımlanan çalışmaların Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde değerlendirildiğini söyledi. Fotoğraf 11. Rektörümüz Sn.Prof.Dr.Mahmut ÖZER 11.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Töreninde Panelistler ile birlikte YÖK. Engelli Öğrenci Komisyonu Koordinatörü Doç.Dr.Macid Ayhan MELEKOĞLU’da Komisyonun yapısı ve üyeleri hakkında bilgi vererek söze başladı ve “Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere, çalışmaları planlamak Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak olduğunu belirten MELEKOĞLU, Komisyonun görevlerinden bazılarını; “Engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını desteklemek, öğrenim ve eğitim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacı ile sorunlarını belirlemek, çözüme yönelik gerekli planlamaları yapmak, politikalar ve stratejiler üretmek, bunları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak, engelli öğrencilerin, yükseköğrenimde karşılaşabilecekleri ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorunlarına çözüm üretmek olarak” sıraladı. Ayrıca MELEKOĞLU, Üniversitelerin Engelli Öğrenci birimlerinin görevleri arasında 12. Maddenin (i) bendinde yer alan “Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Bizler engelli öğrenci komisyonu olarak tüm üniversitelerin erişilebilir hale getirilmesi için üniversite rektörlerini teşvik ediyoruz, hatta bununla ilgili geçen hafta yapılan çalıştayımız oldu. Bu çalıştaydan sonra YÖK. Başkanımız şöyle bir açıklama yaptı; Üniversitelere erişilebilirlik bayrakları verme gibi bir planı var. Dolayısıyla belli standartlara uyan üniversitelerin belli dönemlerde kontrol şartıyla yeşil bayrak, mavi bayrak alma gibi bir uygulama gerçekleştireceğiz, ve bu bilgiler, üniversitelerin erişilebilirlik seviyeleri olarak kılavuzlarda yer alacak, Engelli Öğrencilerin daha etkili ve verimli bir eğitim almaları için hem üniversiteleri teşvik ediyoruz hem de bu konuda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Diyerek sözlerini sürdüren MELEKOĞLU, 02 Mayıs 2017’de YÖK başkanlığında yapılan çalıştayın görsellerini sundu. “Üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları yapı işleri teknik daire başkanları ile engelli öğrenci birimlerinden temsilciler yer aldı ve çok verimli ve kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirdik. Son söz olarak YÖK Engelli öğrenci komisyonu olarak öncelikli hedefimiz engelli öğrencilerin yükseköğretim sürecine tam katılımını sağlamaktır. Bu bizim öncelikli hedefimizdir. Üniversitelerin erişilebilirlik konusundaki çalışmalarını destekliyoruz. Engelli öğrencilere yönelik her türlü etkinlik ve uygulamayı destekliyoruz. Eğer bilgimiz varsa katılmaya çalışıyoruz Her yıl gerçekleştirilen engelsiz üniversiteler çalıştaylarında ve bölgesel çalıştaylarda erişilebilirlik konularına önem vermeye devam edeceğiz dedi. Ayrıca YÖK, engelsiz Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak erişim ve engelsiz eğitime sloganı ile yola çıkarak bu sene “engelsiz erişim çalıştayı” yaptı. 2018 yılında da “engelsiz eğitim çalıştayı” düzenleyecek. Engelli öğrenciler ve engelli öğrenci birimleri ile diğer paydaşların her türlü görüş ve önerilerine açığız. Bana elektronik posta ile ulaşabilirsiniz. Bu çalıştayı gerçekleştirdiğiniz için sayın valimize, sayın rektörümüze ve rektör yardımcıları ile tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Fotoğraf 12. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Paneli Çalıştay ilk oturumunda da değerlendirmede bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Mahmut ÖZER, yaptığı değerlendirmede; “Günümüzdeki tasarım yaklaşımlarının, mekanların erişilebilirliği, kullanılabilirliği, güvenliği konularını içeren yeni bir bakış açısı sunduğunu belirterek, gerçekleştirilen çalıştayda eğitime erişimde yeni teknolojilerin, bu teknolojilerin nasıl üretildiği? engelli eğitimine ne tür katkılar sağlanabileceği? konularında önemli çıkarımlar sağlanabileceğinin altını çizdi. 11.si gerçekleştirilen Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nın bu alanda yapılabilecek çalışmalara ışık tutacağını belirten Sayın Prof.Dr. Mahmut ÖZER, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak teşekkür ederek şunları söyledi: “Çalıştayın düzenlenmesinde bizlere destek veren sayın valimiz Ali KABAN’a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın. İshak ÇİFTÇİ’ye, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürü Sayın Celil GÜNGÖR’e, Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal GÜMRÜKÇÜ’ye, Çalıştay Yürütme ve Düzenleme Kurulu Üyelerine, Bilim Kurulu üyelerine ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğümüze şükranlarımı sunuyorum.” dedi. Fotoğraf 13. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Rektörümüz Sn.Prof.Dr.Mahmut ÖZER, açılış paneli ile ilgili değerlendirmelerini yaparken; Fotoğraf 14. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Açılış Paneli sonu Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak Çalıştayın birinci günü öğleden sonraki oturumda “Yükseköğretimde Erişilebilirlik” konulu panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL’un (Anadolu Üniversitesi) nin yaptığı panelde: Üniversitelerde fiziksel erişimde yolun neresindeyiz, Doç. Dr. Osman TUTAL (Anadolu Üniversitesi), Engelli bireylerin spesifik sağlık sorunlarında sağlık hizmetine erişim nasıl yapmalı?, Prof. Dr. Hatice ŞAHİN (Ege Üniversitesi ), Engelsiz Bilişim, Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL (Anadolu Üniversitesi) Engelsiz İletişim, Doç. Dr. Huriye TOKER (Yaşar Üniversitesi), konularında sunum yaptılar. Fotoğraf 15. 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 2. panel Bülent Ecevit Üniversitesi 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 08-09 Mayıs 2017, Zonguldak Çalıştayın birinci günü aşağıda belirtilen konu başlıklarında saat 16.00’dan itibaren tematik oturumlara geçildi. Grup – 1: Sezai Karakoç Kültür Merkezi A-Salonu Moderatör : Peyzaj Mimarı Gamze FEYZİOĞLU (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı EYH Genel Müdürlüğü) “Erişimde Akıllı Tasarımlar” Grup – 2 : Tahir Karaoğuz Konferans salonunda Moderatörler: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜMÜŞ (Bülent Ecevit Üniversitesi) – Psikolog Serdar TOPAL (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), “Sağlık, Sosyal ve Spor İmkânlarına Erişim” Grup – 3: Sezai Karakoç ana salonda salonunda Moderatör: Doç. Dr. Serdar ULUBEYLİ (Bülent Ecevit Üniversitesi) “Eğitime Erişim ve Yeni Teknolojiler” Çalıştayın 2. Günü 09 Mayıs 2017 sabah 09.00’da tematik oturumlara devam edilmiş ve tematik konuların raporları hazırlanmıştır.

0

Linklerimiz

Misyon

Bilgiyi engelsiz kılmak adına, evrensel projeler geliştirmek ve uygulamak.

Vizyon

Erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik ilkelerine bağlı kalarak, eşit şartlarda eğitim ortamı sunmak.

İletişim

Engelli Öğrenci Birimimiz Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası (Rektörlük Ek Bina) Giriş Katı Kampüs /ANTALYA

Tel: 0242 227 44 00
Tel: 0 242 310 13 75